Odluka o otkazivanju Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

NN 104/2012 (19.9.2012.), Odluka o otkazivanju Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

104 19.09.2012 Odluka o otkazivanju Temeljenog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2265

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011) i članka 23. stavaka 1. i 2. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 115/2010), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. rujna 2012. godine donijela

ODLUKU

O OTKAZIVANJU TEMELJNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

I.

Otkazuje se Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj 115/2010).

II.

Otkazni rok iznosi 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, istekom kojih Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama prestaje važiti.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«

Klasa: 110-04/12-02/02

Urbroj: 5030104-12-7

Zagreb, 17. rujna 2012.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.