Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kune i lipa s oznakom godine kovanja "2012."

NN 104/2012 (19.9.2012.), Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kune i lipa s oznakom godine kovanja "2012."

104 19.09.2012 Odluka o puštanju u opticaj kovanog novca kune i lipa s oznakom godine kovanja "2012."

HRVATSKA NARODNA BANKA

2291

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 12. rujna 2012. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2012.«

1. Kovani novac kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2012.«, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.) s osnovnim obilježjima (osim godine kovanja) utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.) pušta se u optjecaj 24. rujna 2012.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 772/2012.

Zagreb, 12. rujna 2012.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.