Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Casino Parentium d.d.

NN 106/2012 (26.9.2012.), Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Casino Parentium d.d.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2305

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela

ODLUKU

O ODUZIMANJU PRAVA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU U CASINIMA TRGOVAČKOM DRUŠTVU CASINO PARENTIUM d.d.

I.

Trgovačkom društvu Casino Parentium d.d., Poreč, Zelena laguna b.b., OIB: 43118682762, oduzima se pravo priređivanja igara na sreću u casinima.

II.

Donošenjem ove Odluke raskida se Ugovor o koncesiji za priređivanje igara na sreću u igračnicama u hotelu Parentium u Poreču, Zelena laguna bb, upisan u Registar koncesija pod identifikacijskim brojem 13078 i Dodatak Ugovora o koncesiji za priređivanje igara na sreću u casinu pod istim brojem.

III.

Donošenjem ove Odluke prestaju važiti sva prava trgovačkog društva Casino Parentium d.d., Poreč, Zelena laguna bb, stečena Odlukom o davanju koncesija za trajno priređivanje igara na sreću u igračnicama prema članku 79. stavku 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 111/99), Odlukom o davanju koncesija za povremeno priređivanje igara na sreću u igračnicama (»Narodne novine«, broj 111/99) i Odlukom o produljenju koncesije priređivačima igara na sreću u casinima (»Narodne novine«, broj 152/2009).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-03/12-01/02

Urbroj: 50301-05/16-12-2

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.