Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Grand Hotel Lav d.o.o.

NN 106/2012 (26.9.2012.), Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu Grand Hotel Lav d.o.o.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2306

Na temelju članka 32. stavka 1. točke 8. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, broj 87/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela

ODLUKU

O ODUZIMANJU PRAVA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU U CASINIMA TRGOVAČKOM DRUŠTVU GRAND HOTEL LAV d.o.o.

I.

Trgovačkom društvu Grand Hotel Lav d.o.o., Podstrana, Grljevačka 2a, OIB: 44693068925, oduzima se pravo priređivanja igara na sreću u casinima.

II.

Donošenjem ove Odluke raskida se Ugovor o koncesiji za priređivanje igara na sreću u casinu u Podstrani, Grljevačka 2a, hotelski kompleks Le Meridien Lav, upisan u Registar koncesija pod identifikacijskim brojem 15181.

III.

Donošenjem ove Odluke prestaju važiti sva prava trgovačkog društva Grand Hotel Lav d.o.o., Podstrana, Grljevačka 2a, stečena Odlukom o davanju koncesija priređivačima igara na sreću u casinima (»Narodne novine«, broj 42/2006).

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-03/12-01/01

Urbroj: 50301-05/16-12-2

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.