Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

NN 106/2012 (26.9.2012.), Odluka o otpisu dijela zakupnine, naknade za dugogodišnji zakup, naknade za dugogodišnji zakup za ribnjake i naknade za koncesiju za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2307

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. rujna 2012. godine donijela

ODLUKU

O OTPISU DIJELA ZAKUPNINE, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP, NAKNADE ZA DUGOGODIŠNJI ZAKUP ZA RIBNJAKE I NAKNADE ZA KONCESIJU ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zakupnicima, dugogodišnjim zakupnicima i koncesionarima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u županijama u kojima je proglašena elementarna nepogoda otpisuje se plaćanje zakupnine i naknade za dugogodišnji zakup, dugogodišnji zakup za ribnjake i koncesiju za 2012. godinu, u dijelu zakupnine od 25% i dijelu naknade za dugogodišnji zakup, dugogodišnji zakup za ribnjake te naknade za koncesiju od 50%, koji su prihod državnog proračuna, za sve kulture osim za pšenicu, ječam, raž, zob, uljanu repicu, heljdu i gorušicu.

II.

Preporuča se svim županijama, općinama i gradovima da zakupnicima i koncesionarima poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u županijama u kojima je proglašena elementarna nepogoda otpišu plaćanje zakupnine za 2012. godinu, u dijelu zakupnine od 25% koji je prihod županije i u dijelu zakupnine i naknade za dugogodišnji zakup, dugogodišnji zakup za ribnjake i koncesiju od 50% koji su prihod općina i gradova, za sve kulture osim za pšenicu, ječam, raž, zob, uljanu repicu, heljdu i gorušicu.

III.

Općinska, odnosno gradska vijeća i Gradska skupština Grada Zagreba sačinit će popis fizičkih i pravnih osoba iz točaka I. i II. ove Odluke, koje su imale prijavljenu i utvrđenu štetu od elementarnih nepogoda u 2012. godini na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za sve kulture osim za pšenicu, ječam, raž, zob, uljanu repicu, heljdu i gorušicu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-02/12-01/03

Urbroj: 50301-25/25-12-5

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.