Odluka o opozivu mr. sc. Ivana Bandića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Budimpešti

NN 107/2012 (28.9.2012.), Odluka o opozivu mr. sc. Ivana Bandića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Budimpešti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2318

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/11, urbroj: 5030115/1-12-06 od 17. rujna 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. IVAN BANDIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Budimpešti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 15. rujna 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/44

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.