Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ivana Grdešića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), sa sjedištem u Londonu

NN 107/2012 (28.9.2012.), Odluka o postavljenju prof. dr. sc. Ivana Grdešića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske i stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), sa sjedištem u Londonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2322

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/22, urbroj: 5030115/1-12-06 od 17. rujna 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Prof dr. sc. IVAN GRDEŠIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu, i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), sa sjedištem u Londonu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/48

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.