Odluka o postavljenju mr. sc. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem u Bratislavi

NN 107/2012 (28.9.2012.), Odluka o postavljenju mr. sc. Jakše Muljačića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Repub­like Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem u Bratislavi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2323

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/23, urbroj: 5030115/1-12-06 od 17. rujna 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. JAKŠA MULJAČIĆ postavlja se za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem u Bratislavi.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/49

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.