Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom Njegove Ekscelencije Wieslawa Tarke

NN 107/2012 (28.9.2012.), Odluka o odlikovanju Redom kneza Branimira s ogrlicom Njegove Ekscelencije Wieslawa Tarke

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2325

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst) i članka 2., 3. i 11. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom kneza Branimira s ogrlicom za razvijanje dobrih odnosa između Republike Hrvatske i Republike Poljske, odlikuje se

Njegova Ekscelencija WIESLAW TARKA.

Klasa: 060-04/12-06/07

Urbroj: 71-05-04/1-12-01

Zagreb, 12. srpnja 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.