Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

NN 107/2012 (28.9.2012.), Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

107 28.09.2012 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2356

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 25. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 41/07 i 55/11) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ KINE

I.

Zabranjuje se uvoz svih proizvoda životinjskog podrijetla iz Kine namijenjenih prehrani ljudi ili hranidbi životinja.

II.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe ne primjenjuje se na:

– proizvode ribarstva, osim:

– proizvoda ribarstva iz uzgoja,

– očišćenih i/ili prerađenih škampa,

– slatkovodnih rakova vrste Procambrus clarkii ulovljenih u prirodnim čistim vodama ribarenjem,

– želatinu,

– hranu za kućne ljubimce sukladno odredbama Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (»Narodne novine«, br. 87/09).

III.

Zabrana navedena u točki I. ove Naredbe ne primjenjuje se na niže navedene pošiljke proizvoda životinjskog podrijetla namijenjene prehrani ljudi i hranidbi životinja ukoliko ih osim veterinarskog certifikata prati i izjava izdana od nadležnog tijela u Kini kojom se potvrđuje da je svaka pošiljka prije otpreme bila podvrgnuta kemijskom testiranju s ciljem osiguravanja da predmetni proizvodi ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi i životinja:

– proizvodi ribarstva iz uzgoja,

– očišćeni i/ili prerađeni škampi,

– slatkovodni rakovi vrste Procambrus clarkii ulovljeni u prirodnim čistim vodama ribarenjem,

– crijeva,

– meso kunića,

– med,

– matična mliječ,

– meso peradi,

– jaja i proizvodi od jaja,

– propolis i

– pelud.

Testiranje se naročito mora provesti radi otkrivanja prisutnosti kloramfenikola, nitrofurana i njihovih metabolita u svim proizvodima iz ove točke. Proizvodi ribarstva iz uzgoja iz točke II. dodatno moraju biti testirani na prisutnost malahitnog zelenila, kristal violeta i njihove metabolite. Rezultati tih kemijskih testova moraju biti navedeni u izjavi.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla podrijetlom iz Kine (»Narodne novine«, br. 94/07).

V.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/158

Urbroj: 525-10/0488-12-1

Zagreb, 11. rujna 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.