Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

NN 109/2012 (3.10.2012.), Pravilnik o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2370

Na temelju članka 47. stavka 5. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/2011.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA ZA PROVJERU RAZINE TJELESNE MOTORIČKE SPOSOBNOSTI ZA OSOBU KOJA SE PRIMA U POLICIJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se kriteriji za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (u daljnjem tekstu: provjera).

Članak 2.

Provjeru provodi Policijska akademija.

Članak 3.

Kriteriji za provjeru su:

– Indeks tjelesne mase iznad 20 i ispod 30

– Zadovoljavanje minimalnog kriterija za provjeru, sukladno sljedećim elementima (testovima) i normama:

• Poligon natraške – minimalno 14.1 sekundi žene i muškarci

• Sklekovi na ručama (broj ponavljanja) – minimalno 2 žene i muškarci

• Pretkloni na »švedskoj klupi« (broj ponavljanja) – minimalno 5 žene

• Pretkloni na »švedskoj klupi« (broj ponavljanja) – minimalno 8 muškarci

• Skok u dalj s mjesta (u centimetrima) – minimalno 151 žene

• Skok u dalj s mjesta (u centimetrima) – minimalno 176 muškarci

• Trčanje na 2400 metara (u minutama) – minimalno 15.20 žene

• Trčanje na 2400 metara (u minutama) – minimalno 14.20 muškarci

Članak 4.

Kandidati koji pristupe provjeri, na svim testovima iz članka 3. ovoga Pravilnika, moraju zadovoljiti minimalne norme.

Kandidat koji ne zadovolji minimalnu normu na bilo kojem testu, isključuje se iz daljnjeg testiranja, te će se smatrati da nije zadovoljio na provjeri.

Članak 5.

Kriteriji za provjeru iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se i kao kriteriji u natječajnom postupku odabira kandidata za temeljno policijsko obrazovanje, osim za Temeljni policijski tečaj.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-43260/2012.

Zagreb, 25. rujna 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.