Pravilnik o dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

NN 109/2012 (3.10.2012.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

109 03.10.2012 Pravilnik o dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

2371

Na temelju članka 46. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine« broj 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01. – ispravak, 68/07., 79/07. – ispravak, 40/10. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) ministar poduzetništva i obrta, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA ZA UGOVORE O NAUKOVANJU

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju (»Narodne novine« broj: 18/08 i 19/10) u Ugovoru o naukovanju iza riječi:

»Tvrtka obrta/pravne osobe: _____________________________

_________________________________________________«

dodaju se riječi:

»matični broj obrta/pravne osobe (MBS) ___________________

osobni identifikacijski broj pravne osobe (OIB)_______________,«,

a iza riječi: »i naučnik/ca (ime i prezime) ___________________«

dodaju se riječi:

»osobni identifikacijski broj (OIB): ________________________«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/46

Urbroj: 516-04-02-02-01/1-12-4

Zagreb, 20. srpnja 2012.

Ministar
Gordan Maras, v. r.