Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu

NN 109/2012 (3.10.2012.), Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2372

Na temelju članka 17. stavak 2. Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu (»Narodne novine« 133/11.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O VISINI NAKNADA U POSTUPKU IZDAVANJA I ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA CISTERNE FIKSNO PRIČVRŠĆENE ZA VOZILO U CESTOVNOM PROMETU

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknada za izdavanje i oduzimanje odobrenja tipa cisterni i odobrenja za pojedinačne cisterne, fiksno pričvršćene za vozilo za prijevoz tekućih zapaljivih tvari i plinova u cestovnom prometu, kako slijedi:

II.

Naknade navedene pod ovom točkom podrazumijevaju postupak ispitivanja tipa cisterne u smislu ispitivanja nepropusnosti cisterni, koje sadrži provjeru konstrukcijskih i funkcionalnih značajki cisterne zajedno s elementima učvršćenja, kao i pripadajuće opreme kao i izdavanja odobrenja tipa cisterne, kako slijedi:

VOLUMEN CISTERNE

(m³)

BROJ
KOMORA
CISTERNE

NAKNADA ISPITIVANJA NEPROPUSNOSTI
NAKNADA PROVJERE KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI CISTERNE
NAKNADA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA TIPA CISTERNE

(kn)

do 10

1

26.000,00

2

26.500,00

≥3

27.000,00

10 do 20

1

27.000,00

2

27.800,00

≥3

28.500,00

20 do 30

1

29.000,00

2

30.000,00

≥3

31.000,00

≥ 30

1

32.000,00

2

33.000,00

3

34.000,00

≥4

35.000,00

III.

Naknade navedene pod ovom točkom podrazumijevaju postupak ispitivanja pojedinačne cisterne u smislu ispitivanja nepropusnosti cisterni, koje sadrži provjeru konstrukcijskih i funkcionalnih značajki cisterne zajedno s elementima učvršćenja, kao i pripadajuće opreme kao i izdavanja pojedinačnog odobrenja cisterne, kako slijedi:

VOLUMEN CISTERNE (m³)

BROJ KOMORA CISTERNE

NAKNADA ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI
NAKNADA PROVJERE KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH ZNAČAJKI CISTERNE
NAKNADA ZA IZDAVANJE POJEDINAČNOG ODOBRENJA CISTERNE

(kn)

SKRAĆENO

CJELOVITO

do 10

1

1.250,00

4.650,00

≥2

1.300,00

4.900,00

10 do 20

1

1.350,00

5.150,00

2

1.400,00

5.350,00

≥3

1.450,00

5.550,00

20 do 30

1

1.400,00

5.350,00

2

1.450,00

5.550,00

≥3

1.500,00

5.750,00

≥ 30

1

1.450,00

5.950,00

2

1.500,00

6.150,00

3

1.800,00

6.350,00

≥4

1.900,00

6.550,00

IV.

Naknade navedene pod ovom točkom podrazumijevaju postupak početnog pregleda, međupregleda i periodičnog pregleda cisterne u smislu ispitivanja nepropusnosti cisterni, provjeru konstrukcijskih i funkcionalnih značajki cisterne zajedno s elementima učvršćenja, kao i pripadajuće opreme kao i izdavanja potvrde o ispitivanju i ovjere tablice podataka, kada se za cisternu posjeduje odobrenje, kako slijedi:

VRSTA USLUGE

VOLUMEN CISTERNE (m³)

BROJ KOMORA CISTERNE

NAKNADA ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI
NAKNADA PROVJERE KONSTRUKCIJSKIH I FUNKCIONALNIH
ZNAČAJKI CISTERNE
(kn)

POČETNI
PREGLED

ili

MEĐUPREGLED

ili

PERIODIČNI PREGLED

do 10

1

2650,00

≥2

2.800,00

10 do 20

1

3.250,00

2

3.250,00

≥3

3.550,00

20 do 30

1

3.150,00

2

3.350,00

≥3

3.550,00

≥ 30

1

3.750,00

2

3.950,00

3

4.150,00

≥4

4.700,00

V.

Naknade pod točkom II., III. i IV. ove Odluke ne uključuju PDV i uplaćuju se na račun pravne osobe ovlaštene za provođenje postupka ispitivanja i pregleda cisterni i izdavanja odobrenja.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/96

Urbroj: 530-07-12-01

Zagreb, 17. rujna 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

109 03.10.2012 Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu 109 03.10.2012 Odluka o visini naknada u postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu