Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita broda (2012)

NN 109/2012 (3.10.2012.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita broda (2012)

109 03.10.2012 Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Dio 31. - Sigurnosna zaštita broda (2012)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

2380

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007, 146/2008 i 61/2011) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, DIO 31. – SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODA (2012)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, Dio 31. – SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODA (2012.), koja sadrže ove odsjeke:

1. Općenito

2. Odgovornosti kompanije za sigurnosnu zaštitu

3. Sigurnosna zaštita broda

4. Odgovornost kompanije za sigurnosnu zaštitu nepomičnih odobalnih objekata

5. Sigurnosna zaštita nepomičnih odobalnih objekata

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. listopada 2012. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za tehnički nadzor pomorskih brodova, Dio 31. – SIGURNOSNA ZAŠTITA BRODA (2010.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 82/2010.

Broj: 1103/KN/JB

Split, 26. rujna 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Perica Šolić, v. r.