Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2012.)

NN 109/2012 (3.10.2012.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Pomorska oprema (2012.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

2381

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007, 146/2008 i 61/2011) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA (2012.)

1.1 Donose se Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, POMORSKA OPREMA (2012.), koja sadrže ove odsjeke:

1. Općenito

1. Postupci ocjene sukladnosti

2. Tehnička dokumentacija

3. Provedba ispitivanja

Dodatak I.

Dodatak II.

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 1. listopada 2012. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, POMORSKA OPREMA iz 2011. god. objavljena u »Narodnim novinama« br. 89/2011.

Broj: 1104/KN/JB

Split, 26. rujna 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Perica Šolić, v. r.