Odluka o opozivu Mirka Galića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici

NN 111/2012 (10.10.2012.), Odluka o opozivu Mirka Galića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2394

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-02/06, urbroj: 5030115/1-12-06 od 17. rujna 2012., donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

MIRKO GALIĆ opoziva se dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici, sa sjedištem u Parizu, dužnosti stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Organizaciji ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu (UNESCO), sa sjedištem u Parizu, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Monaku, sa sjedištem u Parizu.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2012. godine.

Klasa: 018-07/12-02/43

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 20. rujna 2012.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Ivo Josipović, v. r.