Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

NN 111/2012 (10.10.2012.), Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2401

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, br. 57/2006 i 18/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine donijela

PLAN

INTERVENCIJE U SLUČAJU IZVANREDNOG POREMEĆAJA OPSKRBE TRŽIŠTA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA

I.

Ovim Planom intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Plan intervencije) utvrđuju se:

– postupci i kriteriji za utvrđivanje izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske,

– nadležnosti i odgovornosti u slučaju poremećaja opskrbe,

– postupci za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske,

– postupci u slučaju međunarodne odluke o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište.

Ovaj Plan intervencije primjenjuje se u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata koji može biti izazvan poremećajem opskrbe regionalnog tržišta nafte i naftnih derivata i/ili uvjetima na čiji se nastanak nije moglo utjecati, a dogodili su se na teritoriju Republike Hrvatske i/ili zemalja preko kojih se doprema nafta i naftni derivati za potrebe tržišta nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske.

Ovaj Plan intervencije ne primjenjuje se u slučajevima neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te velikih prirodnih nepogoda na teritoriju Republike Hrvatske koji su regulirani Zakonom o strateškim robnim zalihama.

II.

Za provođenje ovoga Plana intervencije odgovorno je Stručno povjerenstvo za praćenje redovite opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

S ciljem provođenja ovoga Plana intervencije u slučaju poremećaja opskrbe, kao i s ciljem sprječavanja nastanka poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, sudionici na tržištu nafte i naftnih derivata (energetski subjekti, regulatori i potrošači) dužni su surađivati sa Stručnim povjerenstvom iz stavka 1. ove točke.

III.

Tijekom normalne opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, energetski su subjekti dužni prvog radnog dana u tjednu do 15:00 sati Hrvatskoj agenciji za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (u daljnjem tekstu: HANDA) dostavljati podatke o stanju zaliha nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

U slučaju poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, energetski subjekti su dužni svakodnevno dostavljati HANDI podatke o stanju zaliha nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

HANDA će iz dostavljenih podataka o stanju zaliha nafte i naftnih derivata i obveznih zaliha nafte i naftnih derivata izraditi analizu trenutne raspoloživosti nafte i naftnih derivata, te raspoložive zalihe nafte i naftnih derivata preračunati u raspoložive dane potrošnje.

Sudionici na tržištu nafte i naftnih derivata dostavljat će HANDI podatke o svim planiranim i neplaniranim događajima koji mogu utjecati na opskrbu tržišta nafte i naftnih derivata.

Vlada Republike Hrvatske može, na prijedlog Stručnog povjerenstva uvesti radnu obvezu radnicima u energetskim subjektima koji obavljaju jednu od sljedećih djelatnosti: proizvodnja naftnih derivata, trgovina na veliko naftnim derivatima, trgovina na malo naftnim derivatima, transport nafte naftovodima, transport naftnih derivata produktovodima, skladištenje nafte i naftnih derivata, trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom ili trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom.

IV.

U slučaju smanjenja pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata, na pet dana potrošnje iz prethodne godine, HANDA će najkasnije u roku od 24 sata informirati Stručno povjerenstvo o mogućem poremećaju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.

Vlada Republike Hrvatske može, na prijedlog Stručnog povjerenstva, donijeti odluku o mjerama za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.

Odluka iz stavka 2. ove točke može sadržavati mjeru zabrane izvoza nafte i naftnih derivata, mjeru stavljanja obveznih zaliha nafte i/ili pojedinog naftnog derivata na tržište u količini dovoljnoj za 15-dnevnu potrošnju i mjeru nadzora cijena.

V.

U slučaju smanjenja pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ispod pet dana potrošnje iz prethodne godine, ili kad obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u vlasništvu HANDE padnu ispod 50% količina za tekuću godinu, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Stručnog povjerenstva donijeti odluku o dodatnim mjerama za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.

Dodatne mjere iz stavka 1. ove točke mogu uključivati: ograničenje maksimalne brzine vožnje javnim cestama, ograničenje vožnje motornim vozilima ili drugim sredstvima prijevoza koja za pogon koriste naftne derivate, ograničenje plovidbe brodova i zrakoplova koji za pogon koriste naftne derivate i ograničenje radnog vremena benzinskih stanica, te stavljanje na tržište dodatnih obveznih zaliha nafte i/ili pojedinog naftnog derivata u količini dovoljnoj za 30-dnevnu potrošnju.

Kad odluka iz stavka 1. ove točke uključuje dodatne mjere ograničenja vožnje motornim vozilima ili drugim sredstvima prijevoza koja za pogon koriste naftne derivate, odnosno ograničenje plovidbe i zrakoplova koji za pogon koriste naftne derivate, Stručno povjerenstvo će prije podnošenja prijedloga Vladi Republike Hrvatske pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za pomorstvo i promet.

VI.

U slučaju kada pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih derivata iz članka 12. stavka 1. Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata narastu iznad pet dana potrošnje iz prethodne godine, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Stručnog povjerenstva donijeti odluku o ukidanju mjera za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata.

Potrošene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata obnovit će se u najkraćem mogućem roku od dana stupanja na snagu odluke iz stavka 1. ove točke.

VII.

U slučaju međunarodne odluke o puštanju obveznih zaliha nafte i naftnih derivata na tržište, ministarstvo nadležno za energetiku surađivat će s Koordinacijskom skupinom za naftu i naftne derivate Europske komisije, te će Vladi Republike Hrvatske predlagati mjere za normalizaciju opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata, uz stručnu pomoć HANDE.

VIII.

Donošenjem ovog Plana prestaje se primjenjivati Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (»Narodne novine«, broj 68/2008).

IX.

Ovaj Plan intervencije objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-01/08

Urbroj: 50301-05/05-12-2

Zagreb, 4. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.