Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i proizvoda ribarstva

NN 111/2012 (10.10.2012.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i proizvoda ribarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2408

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« broj 41/07 i 55/11), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POPISU TREĆIH ZEMALJA I PODRUČJA IZ KOJIH JE DOZVOLJEN UVOZ ŠKOLJKAŠA, BODLJIKAŠA, PLAŠTENJAKA, MORSKIH PUŽEVA I PROIZVODA RIBARSTVA

Članak 1.

U Pravilniku o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka, morskih puževa i proizvoda ribarstva (»Narodne novine« broj 3/11) Prilog I. i Prilog II. mijenjaju se i glase:

»PRILOG I.

Popis trećih zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz živih, ohlađenih, zamrznutih ili prerađenih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa za prehranu ljudi (1)

ISO kod

Država

Opaske

AU

Australija


CA

Kanada


CL

Čile


GL

Grenland


JM

Jamajka

Samo morski puževi

JP

Japan

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

KR

Južna Koreja

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

MA

Maroko

Prerađene školjkaše vrste Acanthocardia tuberculatum mora pratiti:

(a) dodatna potvrda o zdravlju u skladu s obrascem iz Priloga VI. Odjeljka V. Dijela B. posebnog propisa3 i

(b) rezultati analitičkog testa koji potvrđuju da školjkaši ne sadrže PSP (paralitički otrov), a koji se može otkriti metodom biološkog pokusa.

NZ

Novi Zeland


PE

Peru

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

TH

Tajland

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

TN

Tunis


TR

Turska


US

Sjedinjene Američke Države

Jedino s datumom prije 1. srpnja 2010. osim školjkaša dobivenih iz država: Florida, Teksas, Mississippi, Alabama i Louisiana.

UY

Urugvaj


VN

Vijetnam

Samo zamrznuti ili prerađeni školjkaši, bodljikaši, plaštenjaci i morski puževi

(1) Uključujući one obuhvaćene definicijom proizvoda ribarstva iz Priloga I. točke 3. podtočke 3.1. Pravilnika o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine« broj 99/07, 28/10 i 45/11) kojim su preuzete odredbe Priloga I. točke 3. podtočke 3.1. Uredbe (EZ) br. 853/2004 kojom se utvrđuju posebna pravila higijene hrane životinjskog podrijetla.

3Odluka Komisije 2007/240/EZ od 16. travnja 2007. kojom se propisuju novi veterinarski certifikati za uvoz živih životinja, sjemena, embrija, jajnih stanica i proizvoda životinjskog podrijetla u Zajednicu u skladu s Odlukama 79/542/EEZ, 92/260/EEZ, 93/195/EEZ, 93/196/EEZ, 93/197/EEZ, 95/328/EZ, 96/333/EZ, 96/539/EZ, 96/540/EZ, 2000/572/EZ, 2000/585/EZ, 2000/666/EZ, 2002/613/EZ, 2003/56/EZ, 2003/779/EZ, 2003/804/EZ, 2003/858/EZ, 2003/863/EZ, 2003/881/EZ, 2004/407/EZ, 2004/438/EZ, 2004/595/EZ, 2004/639/EZ i 2006/168/EZ primjenjivat će se izravno danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju

PRILOG II.

Popis trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz proizvoda ribarstva za prehranu ljudi, osim onih navedenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika

ISO kod

Država

Opaske

AE

Ujedinjeni Arapski Emirati


AG

Antigva i Barbuda

Samo živi jastozi

AL

Albanija


AM

Armenija

Samo živi slobodnoživući slatkovodni rakovi, toplinski obrađeni ulovljeni slatkovodni rakovi i zamrznuti ulovljeni slatkovodni rakovi

AN

Nizozemski Antili


AO

Angola


AR

Argentina


AU

Australija


AZ

Azerbajdžan

Samo kavijar

BA

Bosna i

Hercegovina


BD

Bangladeš


BJ

Benin


BR

Brazil


BS

Bahami


BY

Bjelorusija


BZ

Belize


CA

Kanada


CG

Kongo

Samo proizvodi ribarstva ulovljeni, eviscerirani (gdje je primjenjivo), zamrznuti i pakirani u gotova pakiranja na moru

CH

Švicarska


CI

Obala Bjelokosti


CL

Čile


CN

Kina


CO

Kolumbija


CR

Kostarika


CU

Kuba


CV

Zelenortska Republika (Cabo Verde)


DZ

Alžir


EC

Ekvador


EG

Egipat


ER

Eritreja


FJ

Fidži


FK

Falklandski otoci


GA

Gabon


GD

Grenada


GH

Gana


GL

Grenland


GM

Gambija


GN

Gvineja

Samo riba koja nije podvrgnuta nikakvoj pripremi ili preradi osim odsijecanja glave, evisceracije, hlađenja ili zamrzavanja. Ne primjenjuju se odredbe Pravilnika o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije (»Narodne novine« broj 133/06)4.

GT

Gvatemala


GY

Gvajana


HK

Hong Kong


HN

Honduras


ID

Indonezija


IL

Izrael


IN

Indija


IR

Iran


JM

Jamajka


JP

Japan


KE

Kenija


KR

Južna Koreja


KZ

Kazakstan


LK

Šri Lanka


MA

Maroko


ME

Crna Gora


MG

Madagaskar


MM

Mijanmar

Samo zamrznuti proizvodi ribarstva iz ulova (slatkovodna ili morska riba, škampi, kozice)

MR

Mauritanija


MU

Mauricijus


MV

Maldivi


MX

Meksiko


MY

Malezija


MZ

Mozambik


NA

Namibija


NC

Nova Kaledonija


NG

Nigerija


NI

Nikaragva


NZ

Novi Zeland


OM

Oman


PA

Panama


PE

Peru


PF

Francuska Polinezija


PG

Papua Nova Gvineja


PH

Filipini


PM

Sveti Petar i Mikelon


PK

Pakistan


RS

Srbija (ne uključuje Kosovo kako je definirano Rezolucijom 1244. Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 10. lipnja 1999.)


RU

Rusija


SA

Saudijska Arabija


SB

Salomonovi Otoci


SC

Sejšeli


SG

Singapur


SH

Sveta Helena (ne uključujući otoke Tristan da Cunha i Ascension)


SN

Senegal


SR

Surinam


SV

El Salvador


TG

Togo

Samo živi jastozi.

TH

Tajland


TN

Tunis


TR

Turska


TW

Tajvan


TZ

Tanzanija


UA

Ukrajina


UG

Uganda


US

Sjedinjene Američke Države


UY

Urugvaj


VE

Venezuela


VN

Vijetnam


YE

Jemen


YT

Majote


ZA

Južna Afrika


ZW

Zimbabve


«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/165

Urbroj: 525-10/0488-12-1

Zagreb, 27. rujna 2012.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

4 Pravilnikom o smanjenoj učestalosti fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije (»Narodne novine« broj 133/06) preuzete su odredbe Odluke Komisije 94/360EZ od 20. svibnja 1994. koja propisuje učestalost fizičkih pregleda pošiljaka određenih proizvoda koje podliježu veterinarskom pregledu i kontroli, a koje se uvoze u Republiku Hrvatsku iz država koje nisu članice Europske unije.

111 10.10.2012 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o popisu trećih zemalja i područja iz kojih je dozvoljen uvoz školjkaša, bodljikaša, morskih puževa i proizvoda ribarstva