Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

NN 112/2012 (11.10.2012.), Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2434

Na temelju članka 19. Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010 i 126/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. listopada 2012. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA TARIFE UPRAVNIH PRISTOJBI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

Članak 1.

U Tarifi upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/2000, 116/2000, 163/2003, 17/2004, 110/2004, 141/2004, 150/2005, 153/2005, 129/2006, 117/2007, 25/2008, 60/2008, 20/2010, 69/2010 i 126/2011) u Tarifnom broju 10. točke 1. i 6. mijenjaju se i glase:

»1. dozvole za boravak i rad………800,00

6. potvrde o prijavi rada …...….   ..150,00.«.

Članak 2.

Tarifni broj 10.a mijenja se i glasi:

»Na zahtjeve za:

1. zrakoplovno-tranzitnu i kratkotrajnu vizu………520,00

2. produženje vize…………………………    .....520,00.«.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 412-01/12-01/02

Urbroj: 50301-09/06-12-2

Zagreb, 4. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

112 11.10.2012 Uredba o izmjenama Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama