Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."

NN 113/2012 (12.10.2012.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."

113 12.10.2012 Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."

HRVATSKA NARODNA BANKA

2449

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 9. listopada 2012. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI, 9. XII. 2011.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu obilježavanja čina potpisivanja 9. prosinca 2011. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 20.000 komada i u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s lica izgleda ovako: unutar jezgre kovanog novca prikaz je pčelinjih saća koje simboliziraju Europsku uniju. Arhitekturu pčelinjih saća tvori dvadeset i sedam ćelija unutar kojih su zvjezdice, simboli zemalja članica Europske unije. U donjem polukrugu, uz konstrukciju pčelinjih saća, prikaz je kvadrata, simbola Republike Hrvatske, koji je na putu da postojeću konstrukciju pčelinjih saća dogradi dvadeset i osmom ćelijom, u koju će stupiti kao zvjezdica, nova punopravna članica Europske unije. Kružno, unutar prstena, ispisan je tekst »UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI«. U donjem središnjem dijelu prstena ispisan je datum »9. XII. 2011.«

6. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«. Kroz konture brojaka vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku nominalne vrijednosti. U donjem središnjem dijelu prstena kovanog novca smješten je grb Republike Hrvatske. Na kružnu površinu prstena, lijevo od grba, položena je grančica lovora u cvatu, a desno grančica hrasta lužnjaka s plodovima. U gornjoj kružnoj površini prstena istaknut je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«.

7. Obod je prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna gladak.

8. Autor je idejnog i likovnog rješenja Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 773/2012.
Zagreb, 9. listopada 2012.

Predsjednik savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.