Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

NN 113/2012 (12.10.2012.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2458

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 81 od 19. srpnja 2012. te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA

U članku 46. izmijenjeni članak 209. treba glasiti:

»Zastupniku koji želi odgovoriti na izlaganje (replika), predsjedatelj daje riječ čim završi govor onoga na čije izlaganje zastupnik želi odgovoriti. Replika zastupnika, odnosno odgovor na repliku, ne može trajati dulje od dvije minute.

Zastupnik može odgovoriti na izlaganje (replika) samo jedanput, i to na osnovno izlaganje.

Zastupnik ne može odgovoriti na izlaganje predsjedatelja.

Zastupnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na izlaganje zbog kojeg je predsjedatelj izrekao govorniku stegovnu mjeru.«.

Klasa: 021-12/12-06/22

Zagreb, 5. listopada 2012.

Tajnik

Hrvatskoga sabora

Slaven Hojski, dipl. iur., v. r.