Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

NN 114/2012 (17.10.2012.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2482

Na temelju članka 216. stavak 5. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, br. 112/12) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRŠNOM POSTUPKU

Članak 1.

U Pravilniku o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 8/11) u članku 1. riječi: »(članak 58. stavak 1. OZ-a)« zamjenjuje se riječima: »(članak 281. stavak 1. OZ-a)«, riječi: »(članak 124. OZ-a)« zamjenjuju se riječima: »(članak 202. OZ-a)«, riječi: »(zadužnica – članak 125. OZ-a)« zamjenjuju se riječima: »(zadužnica – članak 214. OZ-a)« i riječi: »(bjanko zadužnica – članak 126. OZ-a)« zamjenjuju se riječima: »(bjanko zadužnica – članak 215. OZ-a)«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se osnovica za određivanje visine nagrade javnog bilježnika i glasi:

»

Iznad

Do kuna

Visina nagrade javnog bilježnika

0,00

1.000,00

60,00 kuna

1.000,00

3.000,00

80,00 kuna

3.000,00

6.000,00

160,00 kuna

6.000,00

9.000,00

250,00 kuna

9.000,00

12.000,00

330,00 kuna

12.000,00

15.000,00

400,00 kuna

«

Članak 3.

U naslovu iznad članka 7. riječi: »IZ ČLANKA 124., 125. i 126. OVRŠNOG ZAKONA« zamjenjuju se riječima: »IZ ČLANKA 202., 214. i 215. OVRŠNOG ZAKONA«.

Članak 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Javnom bilježniku za potvrdu izjave o suglasnosti dužnika da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća odnosno drugo stalno novčano primanje (članak 202.), izjave o suglasnosti dužnika da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novac s tih računa isplaćuje vjerovniku (zadužnica – članak 214.) i izjave o suglasnosti dužnika da se radi naplate tražbine čiji će iznos biti naknadno upisan zaplijene svi njegovi računi kod banaka te da se novac s tih računa isplaćuje vjerovniku (bjanko zadužnica – članak 215.), pripada javnobilježnička nagrada u jedinstvenom iznosu:«

U stavku 1. podstavak 1. riječi: »Iznos do kojeg se izdaje solemnizirana privatna isprava (zadužnica) iz članka 124., 125. i 126. OZ-a« zamjenjuju se riječima: »Iznos do kojeg se izdaje solemnizirana privatna isprava iz članka 202., 214. i 215. OZ-a«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-11/12-01/244

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.