Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske električne opreme

NN 114/2012 (17.10.2012.), Popis ovlaštenih tijela za ocjenu sukladnosti niskonaponske električne opreme

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

2484

Na temelju članka 11. stavka 6. Pravilnika o električnoj opremi namjenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine« br. 41/2010) Ministarstvo gospodarstva objavljuje

POPIS

OVLAŠTENIH TIJELA ZA OCJENU SUKLADNOSTI NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE OPREME

1. KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d., Služba za certificiranje proizvoda-SCERT, Fallerovo šetalište 22, 10002 Zagreb.

– Tijelo je ovlašteno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti niskonaponske električne opreme i to za izdavanje Izvješća o sukladnosti i za izdavanje Mišljenja o sukladnosti električne opreme.

Klasa: 383-01/12-01/20

Urbroj: 526-03-01-01-01/1-12-2

Zagreb, 3. listopada 2012.

Prvi potpredsjednik Vlade i

ministar

Radimir Čačić, v. r.