Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

NN 114/2012 (17.10.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2486

Na temelju članka 74. stavak 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2004, 100/2004, 141/2006 i 38/2009) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture uz suglasnost ministra graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POJEDINOG DIJELA LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA, NAČIN PLAĆANJA VEZA, UVJETE KORIŠTENJA TE ODREĐIVANJA MAKSIMALNE VISINE NAKNADE I RASPODJELE PRIHODA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (»Narodne novine«, broj 94/07 i 79/08) Prilogu 1. Pristojbe za upotrebu obale, tablici 2. Lokalni putnički linijski promet riječi »Najviše 7%« mijenjaju se i glase »Najviše 6%«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-02/2

Urbroj: 530-04-12-15

Zagreb, 24. rujna 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.