Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti

NN 115/2012 (18.10.2012.), Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2507

Na temelju članka 156. stavka 1. Ovršnog zakona (»Narodne novine«, broj 112/12.) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU VISINE IZNOSA RADI OSIGURANJA JAVNIH KOMISIONARA OD ODGOVORNOSTI

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuje iznos radi osiguranja javnog komisionara od odgovornosti s obzirom na vrstu pokretnina za čiju je prodaju dobio dozvolu i očekivani promet.

Članak 2.

Javni je komisionar dužan osigurati se od odgovornosti prije početka obavljanja komisione djelatnosti

Članak 3.

Iznos osigurane svote u smislu članka 2. ovog Pravilnika ne može biti manji od 500.000.00 kn.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju visine iznosa radi osiguranja javnih komisionara od odgovornosti (»Narodne novine«, broj 43/11)

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/109

Urbroj: 514-04-01-02-01-12-1

Zagreb, 15. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.