Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

NN 117/2012 (24.10.2012.), Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

117 24.10.2012 Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2534

Temeljem članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet (»Narodne novine« br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

I.

Točka I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Dubrovačko-neretvanske županije (»Narodne novine« broj 32/2011) dopunjuje se na način da se u podtočki »3. Luke Iokalnog značaja« dodaje luka »76) luka Mala Pošta«

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/111

Urbroj: 530-04-12-2

Zagreb, 11. listopada 2012.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.