Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

NN 117/2012 (24.10.2012.), Naredba o dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2535

Temeljem članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009) u svezi s Odlukom o mjerilima za razvrstaj luka otvorenih za javni promet (»Narodne novine« br. 31/96), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Točka I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 32/2011) dopunjuje se na način da se u podtočki »3. Luke lokalnog značaja« dodaju luke »95) luka Vela Jana, 96) luka Sv. Fuska, 97) luka Dunat«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/10-02/85

Urbroj: 530-04-12-5

Zagreb, 11. listopada 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.