Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

NN 118/2012 (26.10.2012.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2566

Na temelju članka 94. stavka 2. i članka 123. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07 i 55/11), ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O JAKIM ALKOHOLNIM PIĆIMA

Članak 1.

U članku 45. Pravilnika o jakim alkoholnim pićima (»Narodne novine« br. 61/09, 141/09, 86/11 i 104/11) dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Proizvodi iz članaka 40. i 41. ovoga Pravilnika mogu se nalaziti na tržištu do 30. lipnja 2013. godine.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/11-01/128

Urbroj: 525-07/0034-12-3

Zagreb, 19. listopada 2012.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

118 26.10.2012 Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima 118 26.10.2012 Pravilnik o dopunama Pravilnika o jakim alkoholnim pićima