Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 119/2012 (29.10.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2579

Na osnovi članka 19. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« 150/08., 94/09., 153/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12. i 57/12) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« 18/09., 33/10. i 08/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 16. sjednici održanoj 18.rujna 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine« broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12 i 92/12.), Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. mijenja se i glasi:

TABELA

Članak 2.

U članku 87. stavku 1. brojka: »6« zamjenjuje se brojkom: »12«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaestog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 025-04/12-01/197
Urbroj: 338-01-01-12-1
Zagreb, 18. rujna 2012.

                                                                                            Predsjednik
                                                                       Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
                                                                             za zdravstveno osiguranje
                                                                    mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

119 29.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 119 29.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 119 29.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 119 29.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima 119 29.10.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima