Pravilnik o dopuni Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

NN 120/2012 (31.10.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2605

Na temelju članka 139. stavak 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine« br. 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

Članak 1.

U Pravilniku o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 88/08, 8/09 i 126/11) u članku 22. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Nagrada za rad vještaka koja se isplaćuje iz sredstava suda ili državnog odvjetništva umanjuje se za 20% od utvrđene vrijednosti boda iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/117

Urbroj: 514-03-12-1

Zagreb, 23. listopada 2012.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.