Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

NN 120/2012 (31.10.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2608

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« br. 149/09, 22/11), ministar poljoprivrede, uz suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVOZNIM I IZVOZNIM DOZVOLAMA ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVODE

Članak 1.

U Pravilniku o uvoznim i izvoznim dozvolama za poljoprivredne proizvode (»Narodne novine« br. 74/10, 106/10, 148/11, 101/12) u članku 9. stavku 1. riječi »30 dana« zamjenjuju se riječima »60 dana«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-01/168

Urbroj: 525-08/0226-12-2

Zagreb, 18. listopada 2012.

Ministar poljoprivrede

Tihomir Jakovina, v. r.