Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora državne nagrade za sport "Franjo Bučar"

NN 121/2012 (5.11.2012.), Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora državne nagrade za sport "Franjo Bučar"

HRVATSKI SABOR

2624

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 80. stavka 3. Zakona o sportu (»Narodne novine«, br. 71/06., 124/10., 124/11. i 86/12.) Hrvatski sabor na sjednici 26. listopada 2012., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA DRŽAVNE NAGRADE ZA SPORT »FRANJO BUČAR«

I.

Za predsjednika Odbora državne nagrade za sport »Franjo Bučar« imenuje se prof. dr. sc. IGOR JUKIĆ, dekan Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

II.

Za članove Odbora državne nagrade za sport »Franjo Bučar« imenuju se:

– SAMIR BARAČ, hrvatski reprezentativac u vaterpolu, osvajač zlatne medalje na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. te niza medalja na velikim sportskim natjecanjima,

– RATKO KOVAČIĆ, predsjednik Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i član Nacionalnog vijeća za sport,

– OGNJEN NAGLIĆ, istaknuti hrvatski sportski radijski novinar,

– IGOR BORASKA, bivši hrvatski reprezentativac u veslanju, sudjelovao na četiri Olimpijske igre, osvajač brončane olimpijske medalje,

– ALVARO NAČINOVIĆ, bivši hrvatski reprezentativac u rukometu, osvajač zlatne i brončane medalje na Olimpijskim igrama,

– ZORAN PRIMORAC, hrvatski reprezentativac u stolnom tenisu, sudionik na sedam olimpijskih igara, osvajač srebrne olimpijske medalje,

– ANA SRŠEN, trenerica plivanja, bivša hrvatska reprezentativka u plivanju za osobe s invaliditetom, sudjelovala na tri paraolimpijske igre,

– MARIJA ANZULOVIĆ, trenerica odbojke, bivša reprezentativka u odbojci, članica Nacionalnog vijeća za sport.

III.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje mandat dosadašnjem predsjedniku i članovima Odbora državne nagrade za sport »Franjo Bučar«.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/12-07/52

Zagreb, 26. listopada 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.