Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini

NN 121/2012 (5.11.2012.), Odluka o jediničnom iznosu novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2630

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009, 145/2010 i 26/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. listopada 2012. godine donijela

ODLUKU

O JEDINIČNOM IZNOSU NOVČANOG POTICAJA ZA PROIZVODNJU BIOGORIVA U 2013. GODINI

I.

Utvrđuje se jedinični iznos novčanog poticaja za proizvodnju biogoriva u 2013. godini izražen u kn/l i to:

1. biodizela u visini 2,82 kn/l

2. bioetanola u visini 0,26 kn/l.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-01/09

Urbroj: 50301-05/20-12-2

Zagreb, 31. listopada 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.