Pravilnik o dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NN 123/2012 (9.11.2012.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

123 09.11.2012 Pravilnik o dopunama Pravilnika o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

2689

Na temelju članka 19. st. 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09 i 63/11 – Odluka USRH, 46/07 i 45/09) Nacionalno vijeće za znanost RH je na svojoj 74. sjednici, održanoj 29. listopada 2012. godine, donijelo

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJU I NAČINU RADA PODRUČNIH VIJEĆA I MATIČNIH ODBORA

Članak 1.

U članku 8. na kraju prve rečenice koja glasi »Matični odbor sudjeluje u postupku izbora te donosi konačnu odluku o izboru u znanstveno zvanje.« briše se točka i dodaje tekst »u odgovarajućem znanstvenom području i polju.«.

Članak 2.

Na kraju članka 9. dodaje se tekst: »U matične odbore ne mogu biti izabrani državni dužnosnici, rektori, dekani, prodekani, ravnatelji te njihovi zamjenici.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2013. godine.

Klasa: 003-08/12-05/0007

Urbroj: 355-02-02-12-03

Zagreb, 31. listopada 2012.

Predsjednica
Nacionalnog vijeća za znanost
prof. dr. sc. Maja Vehovec, v. r.