Ispravak Pravilnika o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara

NN 124/2012 (14.11.2012.), Ispravak Pravilnika o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara

NARODNE NOVINE

2703

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara, koji je objavljen u »Narodnim novinama« br. 117/12, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O ISKAZNICI I ZNAČKI INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA

U Pravilniku o iskaznici i znački inspektora zaštite kulturnih dobara, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 117/12, u članku 17. »stupac 3. – oznaka« treba glasiti:

– upisuje se oznaka za inspekcijski pregled, odnosno drugu radnju koja podliježe upisu i to za inspekciju povodom:

planiranih obveza provedbe inspekcije (program rada)

1

prijave koja ukazuje na potrebu pokretanja inspekcije

2

drugih razloga za pokretanje inspekcije

3

radnje u dokaznom postupku (uvod u službene evidencije, saslušanje stranaka, svjedoka, vještaka i dr.)

4

donošenje upravnih akata

5

podnošenje prekršajne ili kaznene prijave

6

dostave žalbe nadležnom drugostupanjskom tijelu ili tužbe nadležnom sudu

7

ostalo

8

Urbroj: 50501-12-1647

Zagreb, 8. studenoga 2012.

Glavna urednica

Zdenka Pogarčić, v. r.