Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 126/2012 (16.11.2012.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2710

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj: 150/08., 94/09., 158/09., 71/10., 139/10., 49/11., 22/12. i 57/12.) i članka 26. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj: 18/09., 33/10. i 8/11.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 18. sjednici održanoj 31. listopada 2012. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj: 67/09., 116/09., 4/10., 13/10., 88/10., 131/10., 1/11., 16/11., 87/11., 137/11., 39/12. i 69/12.) tiskanica uputnice iz članka 50. mijenja se i sastavni je dio ovog Pravilnika.

Članak 2.

Od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, pored tiskanice iz članka 1. ovoga Pravilnika primjenjuje se i tiskanica iz članka 50. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj: 67/09., 116/09., 4/10., 13/10., 88/10., 131/10., 1/11., 16/11., 87/11., 137/11., 39/12. i 69/12.) do donošenja posebne Odluke Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/12-01/211

Urbroj: 338-01-01-12-1

Zagreb, 31. listopada 2012.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., v. r.

126 16.11.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja 126 16.11.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja