Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

NN 128/2012 (21.11.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

128 21.11.2012 Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2737

Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 148. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12. i 70/12.) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/03., 35/08. i 117/08.), uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora te na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U članku 15. stavku 5. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, broj 61/11.) iza riječi: »dentalni asistent« stavlja se zarez i dodaju riječi: »odnosno medicinska sestra-medicinski tehničar«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-02/97

Urbroj: 534-10-1-1-2/3-12-3

Zagreb, 15. studenoga 2012.

Ministar
prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.