Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

NN 128/2012 (21.11.2012.), Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2739

Na temelju članka 34.a stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12 i 70/12) na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu, ministar zdravlja donosi

IZMJENE I DOPUNE

MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA

Članak 1.

U Mreži telemedicinskih centara (»Narodne novine«, broj 138/11 i 85/12) u točki XII. u tablici TELEMEDICINSKI SPECIJALISTIČKI CENTRI, iza rednog broja 40. dodaje se novi redni broj 41. koji glasi:

41.

TMSC-041

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klaićeva 16, 10000 Zagreb

Radiologija

Hitne i redovne telemedicinske usluge

Zdravstveni radnik: 1

Članak 2.

U točki XII. u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, redni broj 2. mijenja se i glasi:

02.

TMPC-006

Dubrovačko-neretvanska županija

Lastovo

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Iza rednog broja 18. dodaju se novi redni brojevi 19. i 20. koji glase:

19.

TMPC-088

Ličko-senjska županija

Novalja

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

20.

TMPC-089

Splitsko-dalmatinska županija

Šolta

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Članak 3.

U točki XII. u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU, RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU I DIJALIZU NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE,

redni broj 3. mijenja se i glasi:

3.

TMPC-011

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja »Dr. Ante Franulović«

Vela Luka

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 4. mijenja se i glasi:

4.

TMPC-026

Dubrovačko-neretvanska županija

Dom zdravlja »Dr. Ante Franulović«

Vela Luka

Dijaliza

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 6. mijenja se i glasi:

6.

TMPC-025

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava »Dr. Dinko Kozulić« Mali Lošinj

Mali Lošinj

Dijaliza

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 10. mijenja se i glasi:

10.

TMPC-080

Primorsko-goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije ispostava »Dr. Dinko Kozulić« Mali Lošinj

Mali Lošinj

Radiologija

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Članak 4.

U točki XII., u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELATNOST RADIOLOGIJE, KIRURGIJE, NEUROKIRURGIJE I NEUROLOGIJE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE,

redni broj 14. mijenja se i glasi:

14.

TMPC-034

Opća županijska bolnica Vinkovci

Vinkovci

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 17. mijenja se i glasi:

17.

TMPC-039

Županijska bolnica Čakovec

Djelatnost radiologija i ultrazvuk

Čakovec

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 20. mijenja se i glasi:

20.

TMPC-048

Opća županijska bolnica Požega

Požega

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 26. mijenja se i glasi:

26.

TMPC-054

Opća županijska bolnica Vukovar

Vukovar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 28. mijenja se i glasi:

28.

TMPC-077

Opća županijska bolnica Našice

Našice

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Iza rednog broja 28. dodaju se novi redni brojevi 29. i 30. koji glase:

29.

TMPC-085

Županijska bolnica Čakovec

Odsjek za intenzivno liječenje

Čakovec

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

30.

TMPC-087

Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«

Zagreb

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Članak 5.

U točki XII., u tablici TELEMEDICINSKI PRISTUPNI CENTRI ZA DJELATNOST TRANSFUZIJSKE MEDICINE NA SEKUNDARNOJ I TERCIJARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE,

redni broj 11. mijenja se i glasi:

11.

TMPC-062

Opća županijska bolnica Vinkovci

Vinkovci

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 14. mijenja se i glasi:

14.

TMPC-065

Županijska bolnica Čakovec

Čakovec

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 17. mijenja se i glasi:

17.

TMPC-068

Opća županijska bolnica Požega

Požega

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 22. mijenja se i glasi:

22.

TMPC-076

Opća županijska bolnica Vukovar

Vukovar

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

redni broj 23. mijenja se i glasi:

23.

TMPC-078

Opća županijska bolnica Našice

Našice

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Iza rednog broja 23. dodaje se novi redni broj 24. koji glasi:

24.

TMPC-086

Klinika za dječje bolesti Zagreb

Zagreb

Redovne

Hitne

Zdravstveni radnik: 1

Članak 6.

Ove Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/12-01/304

Urbroj: 534-10-1-1-1/3-12-3

Zagreb, 6. studenoga 2012.

Ministar

prof. dr. sc. Rajko Ostojić, dr. med., v. r.