Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."

NN 128/2012 (21.11.2012.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011."

HRVATSKA NARODNA BANKA

2742

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 13. studenog 2012. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »UGOVOR O PRISTUPANJU REPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJI, 9. XII. 2011.«

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna, u povodu obilježavanja čina potpisivanja 9. prosinca 2011. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 9. XII. 2011.« (»Narodne novine«, br. 113/2012.), pušta se u optjecaj 3. prosinca 2012.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 775/2012.

Zagreb, 13. studenoga 2012.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta

Hrvatske narodne banke

zamjenik guvernera

Hrvatske narodne banke

Relja Martić, v. r.