Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

NN 129/2012 (23.11.2012.), Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2766

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 124/2012. od 14. studenoga 2012. godine, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

U Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine«, broj 124/2012.) u Privitku 1. točki I. podtočki 1. tabelarni prikaz Pregleda minimalnog broja nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila ispravno glasi:

Broj: 511-01-152-66867/9-2011.

Zagreb, 19. studenoga 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

129 23.11.2012 Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače 129 23.11.2012 Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače 129 23.11.2012 Ispravak Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače