Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja

NN 130/2012 (28.11.2012.), Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2789

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju ( »Narodne novine« broj: 59/2012.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM UVJETIMA ŠTO IH MORAJU ISPUNJAVATI USTANOVE I DRUGE PRAVNE OSOBE KOJE ĆE OSPOSOBLJAVATI GRAĐANE ZA PRAVILNU UPORABU VATRENOG ORUŽJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja.

Članak 2.

Ustanove i druge pravne osobe koje, prije upisa u sudski registar, dobiju odobrenje Ministarstva za osposobljavanje građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja, pored uvjeta propisanih važećim Zakonom o oružju, moraju ispunjavati i posebne prostorne i kadrovske uvjete te biti opremljene odgovarajućom opremom.

Članak 3.

Ustanove i druge pravne osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika, moraju posjedovati:

– učionicu za izvođenje teoretske i praktične nastave,

– strelište za izvođenje praktične nastave, koje ima odobrenje Ministarstva.

Članak 4.

Ustanove i druge pravne osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika, moraju imati stručne predavače odgovarajućeg akademskog naziva i stupnja te odgovarajuće struke za izvođenje teoretske i praktične nastave i to:

– Za nastavnu cjelinu »Zakonska regulativa«: osoba sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem i poslijediplomskim specijalističkim studijem pravne struke ili osoba sa završenim stručnim studijem i specijalističkim diplomskim stručnim studijem kriminalističke struke – svi uz uvjet tri godine radnog iskustva.

– Za nastavnu cjelinu »Rukovanje i gađanje vatrenim oružjem«: osoba sa završenim stručnim studijem i specijalističkim diplomskim stručnim studijem kriminalističke struke ili osoba sa završenom vojnom akademijom ili studijem obrane i zaštite prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ili osoba sa završenim stručnim studijem i specijalističkim diplomskim stručnim studijem – sport – smjer streljaštvo – svi uz uvjet pet godina radnog iskustva u obuci vatrenim oružjem.

Članak 5.

Ustanove i druge pravne osobe iz članka 2.ovoga Pravilnika, moraju imati u vlasništvu sljedeću opremu za izvođenje nastave:

– pet pištolja,

– jedan revolver,

– dva duga vatrena oružja užlijebljene cijevi, kalibra najmanje .223 Remington,

– jedno dugo vatreno oružje glatke cijevi, kalibra 12,

– školsko streljivo u odgovarajućoj količini i kalibru za provedbu praktičnih vježbi u rukovanju vatrenim oružjem,

– bojno streljivo u odgovarajućoj količini i kalibru za provedbu programa gađanja na strelištu,

– zaštitna sredstva (zaštitni pokrovi za uši i zaštitne naočale) za svakog građanina na osposobljavanju.

Članak 6.

Ustanove i druge pravne osobe iz članka 2. ovoga Pravilnika dužne su voditi i trajno čuvati evidenciju o:

– nabavljenom oružju i streljivu,

– utrošenom streljivu,

– građanima – polaznicima osposobljavanja,

– održanoj teoretskoj i praktičnoj nastavi i prisutnosti polaznika na nastavi,

– izvedenom programu osposobljavanja,

– izdanim potvrdama o završenom osposobljavanju,

– provedbi gađanja (dnevnik gađanja).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-41010/3-2012.

Zagreb, 20. studenoga 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.