Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

NN 130/2012 (28.11.2012.), Rješenje o utvrđivanju cijene obrasca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2791

Na temelju članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« br. 52/12), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O UTVRĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZ ČLANKA 64. STAVKA 2. PRAVILNIKA O STATUSU I RADU STRANACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Cijena obrasca odobrenja za privremeni i stalni boravak te dozvole za boravak i rad iznosi 27,76 kuna.

Cijena obrasca putnog lista za stranca iznosi 80,00 kuna.

Cijena obrasca osobne iskaznice za stranca iznosi 123,00 kune.

Cijena obrasca putovnice za osobe bez državljanstva iznosi 320,00 kuna.

II.

Novčana sredstva iz točke I. ovog Rješenja uplaćuju se u državni proračun na žiro-račun broj: 1001005-1863000160.

III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o utvrđivanju cijene odobrenja za privremeni i stalni boravak te osobne iskaznice za stranca (»Narodne novine« br. 86/08) te točke I. i II. Rješenja o utvrđivanju cijene obrazaca iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te o načinu postupanja prema strancima (»Narodne novine«, br. 95/04).

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-59200-2012

Zagreb, 20. studenog 2012.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.