Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

NN 130/2012 (28.11.2012.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA  I INFRASTRUKTURE

2792

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA

I.

U Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine« br. 44/12) u točki II. u tablici autoceste oznaka A12 i A13 s opisom ceste i duljinom u km se brišu.

U ukupnoj kilometraži autocesta brojka: »1.570,1« zamjenjuje se brojkom: »1.413,1«.

II.

U točki III. u tablici dodaju se državne ceste oznaka DC10 i DC12 s opisom ceste i duljinom u km koje glase:

DC10

Čvorište Dubrava (DC26) – Križevci – Koprivnica – G. P. Gola (granica Republike Mađarske)

70,5

DC12

Čvorište Vrbovec 2 (DC10) – Bjelovar – Virovitica – G. P. Terezino Polje (granica Republike Mađarske)

86,5

U ukupnoj kilometraži državnih cesta brojka: »6.584,6« zamjenjuju se brojkom: »6.741,6«.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/12-02/28

Urbroj: 530-05-12-1

Zagreb, 19. studenoga 2012.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.