Odluka o postavljanju dr. sc. Ivana Velimira Starčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni

NN 131/2012 (29.11.2012.), Odluka o postavljanju dr. sc. Ivana Velimira Starčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni

131 29.11.2012 Odluka o postavljanju dr. sc. Ivana Velimira Starčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2797

Na temelju odredbe članka 99. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/10 – pročišćeni tekst), članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96) i točke II. podtočke 7. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 5. siječnja 2012., te uz prethodni supotpis predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: T-018-07/12-01/12, urbroj: 5030115/1-12-16 od 15. studenoga 2012., donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Dr. sc. IVAN VELIMIR STARČEVIĆ, izvanredni i opunomoćeni veleposlanik Republike Hrvatske u Helenskoj Republici, sa sjedištem u Ateni, postavlja se i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Armeniji, sa sjedištem u Ateni. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/12-02/54

Urbroj: 71-05-03/1-12-2

Zagreb, 21. studenoga 2012.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Ivo Josipović, v. r.