Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama

NN 131/2012 (29.11.2012.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama

131 29.11.2012 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama 131 29.11.2012 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

2806

Na temelju članka 98 a. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka, 46/07, 45/09 i 63/11), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR I ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA LEKTORA HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI NA STRANIM VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama (»Narodne novine«, broj 2/10 i 107/10 ) iza članka 4. dodaje se novi članak 4a. koji glasi:

»Članak 4a.

(1)Postupak izbora lektora koordinatora organiziranja e-učenja hrvatskog jezika za studente stranih Sveučilišta u stručnom dijelu provodi Odbor za lektorate koji imenuje Ministarstvo.

(2) Odbor za lektorate predlaže Ministarstvu kandidate, a Ministarstvo upućuje Sveučilištu u Zagrebu prijedlog kandidata za lektore koordinatore organiziranja e-učenja hrvatskog jezika za studente stranih sveučilišta.

(3) Sveučilište u Zagrebu donosi Odluku o izboru lektora koordinatora i obavještava Ministarstvo o odluci.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 605-04/12-01/00046
Urbroj: 533-18-12-0001
Zagreb, 12. studenoga 2012.

Ministar
dr. sc. Željko Jovanović, v. r.