Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2013. godini

NN 134/2012 (5.12.2012.), Odluka o visini naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2013. godini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2835

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«, br. 65/2009, 145/2010 i 26/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. studenoga 2012. godine donijela

ODLUKU

O VISINI NAKNADE ZA POTICANJE PROIZVODNJE BIOGORIVA U 2013. GODINI

I.

Utvrđuje se visina naknade za poticanje proizvodnje biogoriva u 2013. godini izražena u kn/l dizelskog goriva ili motornog benzina, u iznosu od 0,03 kn/l.

Naknada iz stavka 1. ove točke plaća se po litri dizelskog goriva ili motornog benzina stavljenog na tržište.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/12-01/10

Urbroj: 50301-05/05-12-2

Zagreb, 29. studenoga 2012.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.