Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku

NN 134/2012 (5.12.2012.), Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2869

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2012. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI U TARIFNOM SUSTAVU ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM ZA ENERGETSKI SUBJEKT HEP – TOPLINARSTVO d.o.o., MIŠEVEČKA 15A, ZAGREB, U GRADU OSIJEKU

I.

Tarifne stavke u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, za energetski subjekt HEP – Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku iznose kako slijedi:

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 154/08) u dijelu koji se odnosi na visinu tarifnih stavki u Gradu Osijeku.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 307-01/12-01/14

Urbroj: 371-01/12-07

Zagreb, 30. studenoga 2012.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

134 05.12.2012 Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Osijeku