Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", br. 82/08)

NN 138/2012 (14.12.2012.), Odluka o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine", br. 82/08)

HRVATSKI SABOR

2924

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 119. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2012., donio je

ODLUKU

1. Ne daje se vjerodostojno tumačenje članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08.)

Obrazloženje:

Odredba članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (»Narodne novine«, br. 82/08.) nedvojbeno i jasno utvrđuje rok do kojeg se sukladno odredbi članka 12. stavka 1. istoga Zakona mora postići postupno povećanje zastupljenosti podzastupljenog spola.

Normativno određenje iz druge rečenice predmetnog stavka »najkasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu ovoga Zakona« valja sagledati u smislu odredbi posebnih propisa kojima je uređena provedba izbora članova u predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbora zastupnika u Hrvatski sabor i izbora članova u Europski parlament. Obzirom da su uređeni različitim propisima, kojima su utvrđena različita pravila za njihovo provođenje, navedeni izbori predstavljaju zasebne izborne institute.

Zbog toga je utvrđeno da nema osnove za davanje vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 15. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

2. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-12/12-05/34

Zagreb, 7. prosinca 2012.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Josip Leko, v. r.