Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

NN 138/2012 (14.12.2012.), Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU

2937

Na temelju članka 40. stavka 2., a u svezi s člankom 25. stavak 6. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07, 55/11) te članka 8. stavka 4. Pravilnika o pravilima uspostave nacionalne mreže institucija u području hrane i hrane za životinje (»Narodne novine« broj 43/10), Upravno vijeće Hrvatske agencije za hranu na sjednici održanoj 16. studenoga 2012. g., donijelo je

POPIS

INSTITUCIJA UKLJUČENIH U NACIONALNU MREŽU INSTITUCIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

I.

1. Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

2. Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb

3. Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci

4. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb

5. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek

6. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

7. Prehrambeno-biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Centar za kvalitetu namirnica

8. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Osijek

9. Poljoprivredni institut Osijek, Osijek

10. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb

11. Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet, Zagreb

12. Sveučilište u Splitu, Medicinski fakultet Split, Split

13. Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka

14. Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Split

15. Zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija Štampar«, Zagreb

16. Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije, Bjelovar

17. Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, Slavonski Brod

18. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik

19. Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanità pubblica della regione istriana, Pula

20. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, Karlovac

21. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije, Zlatar

22. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Osijek

23. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije, Požega

24. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zagreb

25. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, Koprivnica

26. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, Varaždin

27. Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, Gospić

28. Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadar

29. Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o., Zagreb

30. Inspecto d.o.o. za kontrolu kakvoće robe, Osijek

31. Institut Ruđer Bošković, Zagreb

32. Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

33. SGS Adriatica d.o.o., Zagreb, CTS Laboratorij

34. Veterinarska stanica grada Zagreba, d.o.o., Zagreb

35. Zavod za javno zdravstvo »Sveti Rok« Virovitičko-podravske županije, Virovitica

36. Institut za antropologiju, Zagreb.

II.

Ovaj Popis stupa na snagu danom donošenja.

III.

Od dana stupanja na snagu ovog Popisa neće se primjenjivati Popis institucija uključenih u sustav zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje obveznih na suradnju s Hrvatskom agencijom za hranu objavljen u »Narodnim novinama« broj 13 od 30. siječnja 2012.

Klasa: 320-01/12-01/13

Urbroj: 3-12-7

Zagreb, 16. studenoga 2012.

Predsjednica

Upravnog vijeća

Božica Rukavina, univ. spec. techn. aliment., v. r.