Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

NN 141/2012 (18.12.2012.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

141 18.12.2012 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede

MINISTARSTVO TURIZMA

2988

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, broj 152/08. i 88/10.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROGLAŠAVANJU TURISTIČKIH OPĆINA I GRADOVA I O RAZVRSTAVANJU NASELJA U TURISTIČKE RAZREDE

Članak 1.

U Pravilniku o proglašavanju turističkih općina i gradova i o razvrstavanju naselja u turističke razrede (»Narodne novine«, broj 122/09., 9/10. – isp., 61/10., 82/10., 36/11., 89/11. i 146/11. ) u tabeli I. u točki IV. KARLOVAČKA ŽUPANIJA, u popisu gradova, u gradu Ogulinu, za naselje Jasenak razred A mijenja se u razred B.

U točki V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA, u popisu općina, iza općine Vidovec dodaje se općina Vinica uz koju se u popisu razreda dodaje D, a za pripadajuće naselje Vinica razred C.

U točki VIII. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA u popisu gradova, u gradu Delnice, za naselje Crni Lug razred B mijenja se u razred C; u popisu općina, u općini Matulji za naselja Rukavac, Ružići i Veli Brgud razred D mijenja se u razred C; u općini Mrkopalj za naselje Begovo Razdolje, razred B mijenja se u razred C, u općini Vinodolska općina u popisu razreda, razred B mijenja se u razred C, a u popisu naselja, naselje Drivenik i pripadajući razred C brišu se.

U točki XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA u popisu općina, iza općine Pašman dodaje se općina Poličnik uz koju se u popisu razreda dodaje D, a za pripadajuće naselje Poličnik razred C.

U točki XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA u popisu općina, u općini Bilje za naselja Bilje i Zlatna Greda, razred B mijenja se u razred C.

U točki XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA u popisu gradova, u gradu Solinu, za naselje Solin, razred C mijenja se u razred B; u popisu općina, u općini Jelsa, za naselje Gdinj razred B mijenja se u razred C.

U točki XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA u popisu općina, u općini Brtonigla-Verteneglio, za naselje Brtonigla-Verteneglio razred A mijenja se u razred B, u općini Oprtalj-Portole, za naselje Livade-Levade razred A mijenja se u razred B i u općini Višnjan-Visignano, za naselje Višnjan-Visignano, razred B mijenja se u razred C.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2013. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/12-01/5
Urbroj: 529-05-12-01
Zagreb, 10. prosinca 2012.

Ministar
Veljko Ostojić, v. r.